SCHLAGFESTER LACK SPRAY

erbedol-spray-schlepperlack-schlagfester-lack_WEB2023

Triecienizturīga lauksaimniecības tehnikas un komerciālo transportlīdzekļu emalja
Augstas kvalitātes emalja traktoru un citu lauksaimniecības mašīnu, iekārtu, kā arī celtniecības un mežsaimniecības tehnikas krāsošanai. Spīdīgi gala pārklājumi atbilstoši gruntētām tērauda un cinkota tērauda pamatnēm.

Patēriņš: Aptuveni 90 ml/m² vienā kārtā.

erbedol_neu2022_web   Erbedol_Farbtonfaecher_WEB2021

Produkta īpašības: 

 • Satur šķīdinātājus
 • Triecienizturīga
 • Lieliska klāšanās
 • Augsta segtspēja
 • Stabils spīdums
 • Augsta toņa stabilitāte, noturīga pret izbalēšanu
 • Noturīga pret benzīnu un dīzeļdegvielu
 • Patstāvīga temperatūras noturība līdz +130 °C
 • Īslaicīga temperatūras noturība līdz +150 °C

Pamatnes: Visi dotie gruntēšanas ieteikumi pēc vajadzības var tikt papildināti ar citiem gruntēšanas veidiem. Norādījumi virsmas sagatavošanai sekojošajā tabulā.

Pamatnei jābūt bez piemaisījumiem, atdalošām vielām, tīrai, sausai, nestspējīgai un atbilstošai mūsdienu tehnikas līmenim. Jāievēro spēkā esošie BFS bukleti, kā arī VOB, C daļa, DIN 18363 Krāsošanas un lakošanas darbi.

Veci pārklājumi: Nesošus vecos krāsojumus padarīt matētus slīpējot un vajadzības gadījumā attaukot. Atlupušos krāsojumus noņemt pilnībā un virsmu virsmu attiecīgi sagatavot. Gruntēšana nav nepieciešama.

Dzelzs / tērauds: Mehāniski noņemt rūsu, apkaļķojumu un metināšanas atlikumus, līdz parādās spīdīga metāliska virsma. Turklāt asas malas un urbumi ir jānoapaļo. Gruntskrāsa: Zinkhaftgrund, Rost- & Haftprimer, KIS Schnellgrund.

Cinks: Tīriet ar abrazīvu audumu un amonjaka saturošu mazgāšanas līdzekli. Šim nolūkam pagatavojiet maisījumu no ūdens, ožamā spirta un neliela daudzuma mazgāšanas līdzekļa. Ievērojiet sajaukšanas attiecību saskaņā ar ožamā spirta lietošanas instrukciju. Pēc tam nomazgājiet virsmas ar ūdeni. Turklāt asas malas un urbumi ir jānoapaļo. Var izmantot arī speciālu cinka tīrīšanas līdzekli. Gruntskrāsa: Zinkhaftgrund.

Uzklāšana: Izsmidzināšana – Nospiediet smidzināšanas galviņu līdz galam. Izsmidzināšanas attālums vismaz 25 cm. Nekad nesmidziniet tieši uz objekta. Izsmidziniet šķērsvirzienā. Vienmēr uzturiet smidzinātāja strūklu kustībā, neizsmidziniet ilgāk vienā vietā. Pēc izsmidzināšanas apgrieziet smidzinātāju otrādi un smidziniet, līdz vairs neizplūst krāsa. Noņemiet smidzināšanas galviņu, notīriet ar šķīdinātāju un uzglabājiet brīvi zem aizsargvāciņa.

Krāsojuma uzbūve: Pamatni attiecīgi sagatavot. Skatīt nodaļu: “pamatnes un to sagatavošana”. Lai nodrošinātu pietiekošu virsmas aizsargfunkciju nepieciešamas vismaz 2 pārklājuma kārtas.

Darba temperatūra: Vismaz +5 °C krāsojamai virsmai un apkārtējās vides temperatūrai uzklāšanas un žūšanas laikā.

Apstrādes norādījumi:

 • Darba zonai blakusesošās plaknes nosegt un aizsargāt no materiāla šļakatām.
 • Pirms lietošanas 3 minūtes kratiet, bumbiņas skaņai jābūt skaidri dzirdamai.
 • Materiāla iestrādes un žūšanas laikā iekšdarbos, nodrošināt atbilstošu ventilāciju.
 • Ja kārta ir pārāk bieza un žūšanas laiks starp pārklājumiem ir pārāk īss, emaljas virsma var sakrokoties un paildzināt žūšanas laiku.
 • Uz blakusesošām virsmām izmantojiet tikai vienas produkcijas (partijas) materiālu.
 • Starp pārklājumiem ievērot pietiekamu žūšanas laiku.

Žūšanas laiks: Pie temperatūras +20 °C un 65 % relatīvā mitruma: Virsma sausa pēc aptuveni 2 stundām; Pēc aptuveni 12 stundām var pārkrāsot; Šie laiki mainās, ja temperatūra ir zemāka un/vai mitrums lielāks.

Instrumentu tīrīšana: Instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīriet ar Nitro universālo atšķaidītāju.

Patēriņš: Aptuveni 90 ml/m² vienā kārtā. Patēriņš var atšķirties atkarībā no pamatnes stāvokļa, struktūras un lietošanas metodes. Nosakiet precīzas patēriņa vērtības, izmantojot izmēģinājuma pārklājumu.

Saistviela: Alkīda sveķi

Spīduma pakāpe: Spīdīga

Blīvums: apm 0,93 – 1,21 g/cm³, atkarībā no krāsas toņa.

Krāsas: Traktoru, lauksaimniecības un celtniecības tehnikas krāsas toņi atbilstoši
ražotājam, kā arī RAL toņi.

Iepakojums: 300 ml

Vispārējā informācija: Dienas gaismas trūkums (nepietiekams UV starojums), karstums un ķīmiska iedarbība, piemēram, tīrīšanas līdzekļu, līmvielu, krāsu vai hermētiķu tvaiki, var izraisīt caurspīdīgu, baltu un gaišu krāsu virsmu dzeltēšanu. Tas ir raksturīgi sintētisko sveķu krāsām un nav produkta defekts.

Tā kā ir daudz iespējamo pamatņu un citu ietekmējošo faktoru, sevišķos gadījumos pirms uzklāšanas uzsākšanas ieteicams izveidot testa virsmu.

Lai nodrošinātu pārklājumu ar ilgu kalpošanas laiku, vismaz vienu reizi gadā pārbaudīt, vai nav radušies defekti. Bojājumus novērst atbilstoši instrukcijām.

Ņemt vērā šajā datu lapā minēto produktu tehniskajās datu lapās sniegto informāciju.

Sastāvdaļas pēc VdL: Alkīda sveķi, neorganiskie un organiskie pigmeti, titāna dioksīds, organiskās pildvielas, alifāti, aromāti, glikoli, sikatīvi, piedevas.

Uzglabāšana: Vienmēr sausā, vēsā, bet nesasalstošā vietā. Atvērtos iepakojumus uzglabāt cieši noslēgtus.

This entry was posted in Dufa produkti, ERBEDOL, Jaunumi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.