Schwimmbeckenfarbe

Schwimmbeckenfarbe2023_WEB

Baseinu krāsa
Pusspīdīga, šķīdinātājus saturoša, ūdensizturīga polimēra emalja uz hlorkaučuka bāzes, paredzēta minerālām virsmām. Noturīga pret ozonētu un hlorētu ūdeni, standarta tīrīšanas līdzekļiem baseiniem.

Patēriņš: apm. 1 x 10m2 uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

made-in-germany_web2020

baseina_krasas_tonji_web2018_3

Pielietošana un īpašības: Pusspīdīga, šķīdinātājus saturoša, ūdensizturīga polimēra emalja uz hlorkaučuka bāzes, paredzēta minerālām virsmām. Noturīga pret ozonētu un hlorētu ūdeni, standarta tīrīšanas līdzekļiem baseiniem. Lieliski piemērota betona dekoratīvo un zivju baseinu krāsošanai ārdarbos.

Pamatnes: Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un nestspējīgām. Netīrumi un slāņi ar atdalošām īpašībām (piem. veidņu eļļa) pilnībā jānotīra. Stabilu veco pārklājumu notīrīt un rūpīgi noslīpēt. Jaunas betona virsmas apstrādāt ne ātrāk kā pēc 5 nedēļām. Pārklājamām virsmām jābūt aizsargātām pret mitruma iekļūšanu no otras (ārējās) puses.

Iestrāde: Uzklāt izmantojot otu vai rullīti. Pirms krāsošanas pamatīgi izmaisīt. Gruntēšana: uzklāt atšķaidot krāsu apm. 10% ar nitrošķīdinātāju. Krāsošana: krāsu uzklāt neatšķaidītu. Min. uzklāšanas temp. +5оC. Nekrāsot tiešos saules staros!

Žūšanas laiks: Pie +20оC un 65% gaisa mitruma: putekļi nelīp pēc 30 min., pārkrāsojama pēc apm. 12 st. Zemas temperatūras un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanas laiku. Baseinu piepildīt ne ātrāk kā pēc 10 beznokrišņu dienām! Ja baseins tiks izmantots zivīm/augiem, tad pēc 24 st. pilnībā nomainīt pirmo iepildīto ūdeni.

Instrumentu tīrīšana: Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar nitrošķīdinātāju.

Spīduma pakāpe: pusspīdīga

Krāsas: Jūras zaļš; okeāna zils.

Iepakojumi: 750 ml / 2.5 L

Uzglabāšana: Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

This entry was posted in Dufa produkti, Emaljas. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.