Schultafellack

Schultafellack2023_WEB

Tāfeļu krāsa
Speciāla matēta emalja skolas tāfeļu krāsošanai. Tā veido cietu virsmu, uz kuras var rakstīt ar krītu.

Patēriņš: apm. 8 m2/l  eb 125 ml/m2 uz gludām virsmām vienā kārtā. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

Pielietošana un īpašības: Matēta speciāla emalja uz alkīda sveķu bāzes, piemērota skolas tāfeļu, cenu zīmju, ēdienkaršu, galda tenisa virsmu, dekoratīvu elementu no koka un metāla krāsošanai, iekšdarbos. Ar vāju smaku, veido gludu virsmu, izcila segtspēja, neatstarojoša. Virsma ir viegli tīrāma.

Norādījums! Pielietojot krāsainos krītus, pat pēc nomazgāšanas, iespējamas, redzamas krāsaino pigmentu paliekas uz virsmas.

Pamatnes: Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt.

Jaunas pamatnes: Jaunas tāfeles no koka, kokšķiedras vai skaidu plāksnēm nošpaktelēt ar piemērotu špakteļtepi un noslīpēt. Koku, metālu un tēraudu gruntēt nav obligāti; krāsaino metālu virsmas gruntēt ar Allgrund. Pēc tam uzklāt  1-2 kārtas neatšķaidītu Albrecht Schultafellack.

Remonta krāsojums: Nestabilos, atlobījušos un saplaisājušus vecos krāsas slāņus notīrīt pilnībā. Stabilu veco pārklājumu notīrīt un rūpīgi noslīpēt. Pēc tam uzklāt ar otu vai rullīti 1-2 kārtas neatšķaidītu Schultafellack.

Uzklāšana: Ar otu vai rullīti. Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar šķīdinātāju Verdünner AF vai vaitspirtu.

Uzklāšanas temperatūra: Min. virsmas un gaisa temperatūra +10 °C uzklāšanas un žūšanas laikā. Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt.

Žūšanas laiks: Ja gaisa temperatūra ir +20 оС un relatīvais mitrums 60%, putekļi nelīp pēc 1 stundas, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 12 stundām. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.

Spīduma pakāpe: matēta

Sastāvs: Speciālie alkīda sveķi, neorganiski un organiski pigmenti, barīti, silikāti, dearomatizēti alifātiski šķīdinātāji, glikolēteri, piedevas.

Krāsa: 0611 zaļa, 0905 melna

Blīvums: Apm. 1,4 g/cm³

Iepakojumi: 375 ml, 750 ml

Uzglabāšana: Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Minimālais uzglabāšanas laiks 7 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

This entry was posted in Dufa produkti, Emaljas. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.