ROST- & HAFTPRIMER

erbedol-rost-und-haftprimer_WEB2023

Ātri žūstoša, pretkorozijas, universāla gruntskrāsa
Pielietojama ātri žūstošam gruntskrāsas pārklājumam uz dzelzs un tērauda, cietā PVC un koka. Gruntskrāsa tērauda konstrukcijām, mašīnām, transportlīdzekļiem, garāžu vārtiem iekštelpās un ārpus telpām, kā arī gruntskrāsa kokam un cietajām plastmasām. Karstumizturīga līdz +140 °C.

Patēriņš: Aptuveni 100 ml/m² vienā kārtā.

ERBEDOL_NEU2022_WEB  erbedol_traktor_image_web2021

Produkta īpašības: 

 • Uz šķīdinātāja bāzes, ātri žūstoša
 • Labi pildoša
 • Ar aktīviem pretkorozijas pigmentiem – aizsardzība pret koroziju
 • Ļoti laba adhēzija un segtspēja
 • Noturīga pret triecieniem un laikapstākļu iedarbību

Pamatnes: Visi dotie gruntēšanas ieteikumi pēc vajadzības var tikt papildināti ar citiem gruntēšanas veidiem. Norādījumi virsmas sagatavošanai sekojošajā tabulā.

Pamatnei jābūt bez piemaisījumiem, atdalošām vielām, tīrai, sausai, nestspējīgai un atbilstošai mūsdienu tehnikas līmenim. Jāievēro spēkā esošie BFS bukleti, kā arī VOB, C daļa, DIN 18363 Krāsošanas un lakošanas darbi.

Veci pārklājumi: Nesošus vecos krāsojumus padarīt matētus slīpējot un vajadzības gadījumā attaukot. Atlupušos krāsojumus noņemt pilnībā un virsmu virsmu attiecīgi sagatavot. Gruntēšana nav nepieciešama.

Dzelzs / tērauds: Mehāniski noņemt rūsu, apkaļķojumu un metināšanas atlikumus, līdz parādās spīdīga metāliska virsma. Turklāt asas malas un urbumi ir jānoapaļo. Gruntēšana nav nepieciešama.

Koks: Slīpējiet koka virsmas šķiedru virzienā. Asas koka malas ir jānoapaļo. Jāņem vērā konstruktīva koka aizsardzība āra teritorijās. Nokrišņu ūdenim ir jāspēj ātri notecēt; par katru cenu izvairieties no stāvoša mitruma. Koksnes atlikušais mitrums nedrīkst pārsniegt 15 % izmēru ziņā stabilām sastāvdaļām un 18 % – ierobežotas un izmēru ziņā nestabilajām sastāvdaļām. Gruntēšana nav nepieciešama.

Zilējusi koksne: Lietošanai ārpus telpām neapstrādātu koksni, kurai draud zilējuma veidošanās risks, gruntējiet ar piemērotu koksnes aizsardzības līdzekli. Uzmanīgi lietojiet biocīdus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu. Gruntēt ar Holzschutzgrund.

Ar sveķiem/eļļu piesūcināta koksne: Rūpīgi izmazgājiet ar sveķiem/eļļu piesūcināto koksni ar Nitro universālo atšķaidītāju, ļaujiet virsmām labi izplūst, noņemiet sveķu kabatas. Gruntēšana nav nepieciešama.

Ar spiedienu impregnēta koksne: Ar spiedienu impregnētu koksni pārklājiet tikai pēc tam, kad t ā ir bijusi pakļauta laikapstākļu iedarbībai aptuveni 6 mēnešus. Gruntēšana nav nepieciešama.

Novecojusi koksne: Noņemiet vaļēju un pelēku koksni līdz pat izturīgam, slodzi nesošam koka pamatnes slānim. Gruntēšana nav nepieciešama.

Uzklāšana: Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Lietošanai ar otu izmantojiet speciālas emaljas otas ar plastmasas vai jauktajiem sariņiem. Krāsošana ar rullīti: Uzklāšanai izmantojiet rupjporainu porolona rullīti. Var uzklāt ar īssarainu flīša rullīti, izlīdzinot ar smalkporaino porolona rullīti. Izsmidzināšana: Atšķaidiet emalju līdz piemērotai konsistencei. Ievērojiet tehnikas ražotāja sniegto informāciju. Augstspiediena: Sprausla: 1,5 – 1,8 mm; smidzināšanas spiediens: 3 – 4 bāri; atšķaidīt apm 10%. Bezgaisa: Izsmidzināšanas leņķis: 50°; sprausla: 0,010 – 0,013″; izsmidzināšanas spiediens: 130 – 150 bāri; neatšķaidīt.

Krāsojuma uzbūve: Pamatni attiecīgi sagatavot. Skatīt nodaļu: “pamatnes un to sagatavošana”.

Darba temperatūra: Vismaz +5 °C krāsojamai virsmai un apkārtējās vides temperatūrai uzklāšanas un žūšanas laikā.

Iestrādes norādījumi:

 • Pirms lietošanas labi samaisiet.
 • Pārāk biezi pārklājumi un nepietiekams žūšanas laiks starp pārklājumiem var izraisīt emaljas virsmas plaisāšanu un pagarināt žūšanas laiku.
 • Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā iekštelpās.
 • Nodrošiniet pietiekamu žūšanas laiku starp kārtām.
 • Laukums ap pārklājamo virsmu ir jānosedz un jāaizsargā no materiāla šļakatām.
 • Uz vienlaidu virsmām izmantojiet tikai vienas partijas materiālu.

Žūšanas laiks: Pie temperatūras +20 °C un 65 % relatīvā mitruma: Virsma sausa pēc aptuveni 2 stundām; Pēc aptuveni 12 stundām var pārkrāsot; Šie laiki mainās, ja temperatūra ir zemāka un/vai mitrums lielāks.

Instrumentu tīrīšana: Instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīriet ar Nitro universālo atšķaidītāju.

Patēriņš: Aptuveni 100 ml/m² vienā kārtā. Patēriņš var atšķirties atkarībā no pamatnes stāvokļa, struktūras un lietošanas metodes. Nosakiet precīzas patēriņa vērtības, izmantojot izmēģinājuma pārklājumu.

Atšķaidīšana: Gatava lietošanai. Lietojiet neatšķaidītu.

Saistviela: Alkīda sveķi

Spīduma pakāpe: Matēta

Blīvums: apm 1,27 – 1,39 g/cm³, atkarībā no krāsas toņa.

Krāsas: GRAUGRÜN (pelēkzaļa), ROTBRAUN (sarkanbrūna), SILBERGRAU (sudrabpelēka), SCHWARZ
(melna), WEISS (balta)

Iepakojumi: 0,375l / 0,75l / 2,5l / 10l

Vispārējā informācija: Ievērot šajā tehniskajā lapā minēto produktu tehniskajās lapās rakstīto. Tā kā ir daudz iespējamo pamatņu un citu ietekmējošo faktoru, pirms uzklāšanas uzsākšanas ir ieteicams izveidot testa virsmu.
Lai nodrošinātu pārklājuma ilgmūžību, vismaz reizi gadā jāpārbauda, vai pārklājums nav bojāts. Bojātās vietas atjaunot profesionālām metodēm.
Nav piemērots kā gala pārklājums. Nepieciešams noslēdzošais pārklājums ar piemērotu produktu.
Smaka uzklāšanas un žāvēšanas laikā ir raksturīga uz šķīdinātāju bāzes veidotām pārklājumu sistēmām, un tas nav produkta defekts.
Tā kā šķīdinātāju bāzes produktiem ir raksturīga nepatīkama smaka, pārklājot lielas plaknes iekštelpās ieteicams izmantot ūdens bāzes produktus.

Sastāvdaļas pēc VdL: Alkīda sveķi, neorganiskie un organiskie pigmeti, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, silikāti, alifāti, aromāti, glikoli, sikatīvi, pretkorozijas inhibitori.

VOC-drošības norādījumi: ES robežvērtība produktam (A/i kategorija): 500 g/l (2010). Šis produkts satur < 450 g/l gaistošo organisko savienojumu.

Uzglabāšana: Vienmēr sausā, vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Atvērtās tvertnes turiet cieši aizvērtas.

Pārstrāde: Nepieļaut, nokļūšanu kanalizācijā vai ūdenstecēs. Nepieļaut, nokļūšanu zemē/ augsnē. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Pārstrādei jānodod tikai tukšas tvertnes. Izžāvētos materiālu atlikumus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet šķidros materiālu atlikumus – konsultējoties ar vietējo atkritumu apglabāšanas uzņēmumu. AVV atkritumu kods: 080111

This entry was posted in Dufa produkti, ERBEDOL. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.