Markierungsfarbe

Markierungsfarbe_WEB2023

Krāsa uz šķīdinātāja bāzes autostāvvietu un rūpnieciskiem krāsojumiem
Zīdaini matēta akrila sveķu bāzes polimēru krāsa autostāvvietu un rūpnieciskiem marķējumiem ar vidēju slodzi uz betona, asfalta, klona un bruģēta seguma iekšējai un ārējai lietošanai.

Patēriņš: apm. 150 ml/m² vienā kārtā. Patēriņš var atšķirties atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un lietošanas metodes.

Pielietošana: Zīdaini matēta akrila sveķu bāzes polimēru krāsa autostāvvietu un rūpnieciskiem marķējumiem ar vidēju slodzi uz betona, asfalta, klona un bruģēta seguma iekšējai un ārējai lietošanai.

Produkta īpašības: 

  • Uz šķīdinātāja bāzes
  • Augsta izturība pret laikapstākļiem un nodilumu
  • Lieliska segtspēja
  • Ātri žūstoša
  • Iekšdarbiem un ārdarbiem
  • Ar zemu virsmas spriegumu

Pamatnes: Jābūt tīrām, sausām, bez eļļas un taukiem, nestspējīgām un nelīpošām. Noņemiet vecos atdalītos un trauslos pārklājumus. Veikt adhēzijas testu uz slodzi nesošām virsmām ar veciem pārklājumiem. Adhēzijas tests jāveic arī uz jaunām bitumena un betona virsmām.

Piezīme: Uz melnā seguma izveidojiet testa laukumu, lai pārbaudītu saķeri un izplūšanu.

Lietošanas metode: Iestrāde ar otu, rullīti vai smidzinātāju.

Krāsošana:
Uzklājot ar otu, izmantot speciālas, emaljai piemērotas, otas ar polimēru vai jauktiem sariem.

Rullīša lietošana:
Iestrādei izmantot poliuretāna putu rullīti ar mikrošķiedras pārklājumu. Alternatīvi var izmantot rullīti ar īsu plūksnu un uzreiz pēc tam virsmu apstrādāt ar sīkporainu poliuretāna putu rullīti.

Bezgaisa izsmidzināšna: Ievērot iekārtas ražotāja sniegto informāciju.

Uzklāšanas temperatūra: Iestrādes un žūšanas laikā objekta un apkārtējās vides temperatūra vismaz +10 ° C.

Lietošanas norādījumi: Pirms lietošanas labi samaisīt. Ievērot pietiekamu žūšanas laiku starp pārklājumiem. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju uzklāšanas un žāvēšanas laikā iekštelpās. Uz blakusesošām virsmām izmantojiet tikai vienas produkcijas (partijas) materiālu. Ja kārta ir pārāk bieza un žūšanas laiks starp pārklājumiem ir pārāk īss, emaljas virsma var sakrokoties un paildzināt žūšanas laiku.

Atšķaidīšana: Ar ne vairāk kā 10 % Nitro universālā atšķaidītāja.

Žūšanas laiks: Pie +20 ° C un 65% rel. gaisa mitruma:
Virsma apžuvusi apm.pēc 30 minūtēm.
Pārkrāsojams pēc aptuveni 1 stundas.
Virsma lietojama pēc aptuveni 12 stundām.
Norādītais laiks mainās pie zemākas temperatūras un/vai paaugstināta gaisa mitruma.

Instrumentu tīrīšana: Darba instrumentus pēc lietošanas nekavējoties notīrīt ar universālo-nitro atšķaidītāju.

Spīduma pakāpe: zīdaini matēta

Saistviela: Akrila sveķi, reaktīvais šķīdinātājs

Sastāvdaļas saskaņā ar VdL: Akrila sveķi, reaktīvais atšķaidītājs, neorganiskie pigmenti, organiskie pigmenti, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, aromātvielas, esteri, piedevas.

Krāsas toņi: Satiksmes toņi: dzeltena, sarkana, zila, zaļa, melna, balta

Blīvums: Apm. 1,26 – 1,46 g/cm³, atkarībā no krāsas toņa

Iepakojumi: 0,75l / 2,5l / 7,0kg / 14,0kg

Vispārīgas norādes: Tā kā ir daudz iespējamo pamatņu un citu ietekmējošo faktoru, pirms uzklāšanas uzsākšanas ieteicams izveidot testa virsmu. Dienasgaismas trūkums (nepietiekams UV starojums), karstums un ķīmisko vielu ietekme, piem. tīrīšanas līdzekļu, līmju, krāsu vai hermētiķu tvaiki var izraisīt caurspīdīgu, baltu un gaišu krāsu virsmu dzeltēšanu. Tas ir raksturīgs krāsām uz sintētisko sveķu bāzes un nav produkta defekts. Žūšanas laikā virsmu nepakļaut mehāniskajai slodzei un apstrādei ar ūdens strūklu.

Uzglabāšana: Vienmēr sausā, vēsā, bet nesasalstošā vietā. Atvērtos iepakojumus uzglabāt cieši noslēgtus.

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]: Marķējums norādīts drošības datu lapā.

GOS robežvērtības: Produkta EU-robežvērtība (Kat. A/i): 500g/l (2010). Produkts satur maks. <490 g/l VOC.

This entry was posted in Dufa produkti, Emaljas. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.