Isolier Deckfarbe

Isolier-Deckfarbe_750ml_WEB2024

Plankumus izolējoša krāsa iekšdarbiem uz šķīdinātāju bāzes
Nosedz rūsas un nikotīna plankumus, ūdens notecējumus, darvas, eļļas, bituma un karbolīna krāsojumus. Ātri žūstoša, iespējams pārkrāsot ar alkīda emaljas un dispersijas krāsām. Atšķaidāma ar nitrošķīdinātāju.

Patēriņš: apm. 1 x 8 – 10 m2/L

Pielietošana un īpašības: Nosedz rūsas un nikotīna plankumus, ūdens notecējumus, darvas, eļļas, bituma un karbolīna krāsojumus. Ātri žūstoša, iespējams pārkrāsot ar alkīda emaljas un dispersijas krāsām. Atšķaidāma ar nitrošķīdinātāju. Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Pamatnes: Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām.

Uzklāšana: Uzklāt izmantojot otu vai rullīti. Pirms krāsošanas pamatīgi izmaisīt. Uzklāt neatšķaidītā veidā. Lai sasniegtu maksimālu izolējošo efektu, uzklāt vismaz divās kārtās, otro kārtu krāsojot šķērsām pirmajai. Raudzīties, lai veidojas slēgta virsma bez porām.

Žūšanas laiks: Putekļi nelīp pēc 1 stundas, pārkrāsojams pēc apm. 6 stundām.

Instrumentu tīrīšana: Instrumentus mazgāt ar nitrošķīdinātāju.

Patēriņš: apm. 1 x 8 – 10 m2/L uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

Spīduma pakāpe: matēta

Krāsa: balta

Iepakojumi: 750 ml

Uzglabāšana: Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 3 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

This entry was posted in Dufa produkti, Emaljas, Speciālie līdzekļi. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.