Holzschutzgrund 3in1

Holzschutzgrund3in1_2023WEB

Koksnes aizsarglīdzeklis – trīskārša iedarbība
Bezkrāsains koksnes aizsarglīdzeklis uz ūdens bāzes ar trīskāršu iedarbību – pret zilējumu, sēnīti un kaitēkļiem. Laba izturība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, ilgstoša aizsardzība pret koku noārdošiem faktoriem, tvaikus caurlaidīgs.

Patēriņš: apm. 60-120 ml/m² vienā kārtā atkarībā no virsmas uzsūktspējas.

   dufa_premium_logo_web2016prod   

• Uz ūdens bāzes, praktiski bez smakas
• Ārdarbiem
• Ļoti labi iesūcas koksnē
• Izlīdzina virsmas uzsūktspēju
• Paaugstina ūdens atgrūšanas spēju

Pielietošana un īpašības: Piemērots visiem koksnes tipiem, kas pakļauti zilēšanai un pelējuma sēnītēm, piemēram, priede, egle, lapegle. Piemērots koka logu, ārdurvju, žogu, māju fasāžu u. c. ēvelēta un neēvelēta koka apstrādei ārdarbos, kas nav tiešā kontaktā ar augsni. Nepielietot uz izstrādājumiem, kas ir kontaktā ar pārtikas produktiem un lopbarību.

Pamatnes: Apstrādājamajai koksnei jābūt tīrai un sausai. Vecos nolupušos beicējumus pilnībā notīrīt, noslīpējot šķiedru virzienā. Koka mitrums nedrīkst pārsniegt 18%. Sveķu izdalījumus pirms apstrādes nomazgāt ar nitroatšķaidītāju. Pelēki novecojušu koksni iesakām apstrādāt ar düfa Premium Holz-Entgrauer.

Līdzeklis satur biocīdus, kas darbojas pret virsmas pelējumu un insektiem. Pielietot līdzekli tikai, ja tiešām ir nepieciešama koksnes aizsardzība, vai tā ir noteikta ar priekšrakstiem.

Nepielietot līdzekli telpās, kā arī vietās, kur tas var nonākt kontaktā ar pārtikas produktiem vai lopbarību.

Iestrāde: Pirms lietošanas un arī lietošanas laikā kārtīgi samaisīt. Uzklāt šķiedru virzienā ar otu 1-2 kārtās virsmu pamatīgi piesūcinot. Uzklāšanai izmantot sintētisku vai jauktu saru otu, kas paredzēta lazūrām. Ievērot žūšanas laikus starp uzklāšanas kārtām. Nobeiguma klājumam iesakām izmantot düfa emaljas, lakas vai lazūras.

Žūšanas laiks: Putekļi nelīp pēc apm. 1 h. Tālāk apstrādājama pēc apm. 4 h pie + 20°C un maks. 60% relatīvā gaisa mitruma. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski pagarināt žūšanu.

Neiestrādāt temperatūrā, kas zemāka par +8°C.

Darbarīkus mazgāt ar ūdeni.

Patēriņš: apm. 60-120 ml/m² vienā kārtā atkarībā no virsmas uzsūktspējas. Drošai koksnes aizsardzībai aizsarglīdzekli nepieciešams uzklāt 120ml/m².

Koksne ir dabīgs materiāls, kurš arī vienas šķirnes ietvaros, atkarībā no izcelšanās, vecuma, uzsūktspējas, dabīgā krāsas toņa un citiem faktoriem var  stipri atšķirties, veidojot toņu variācijas zem transparentiem vai lazējošiem pārklājumiem.

Rupji porainām lapu koku šķirnēm, kā piem. ozolam, atjaunošanas intervāli būs īsāki. Žūšanas laiks uz skujkoku koksnes var būt ilgāks.

Lai maksimāli pagarinātu apstrādātas koksnes kalpošanas laiku, vismaz reizi gadā nepieciešams apsekot apstrādātās virsmas, kvalitatīvi izlabojot bojājumus.

Krāsa: bezkrāsains

Iepakojumi: 750 ml / 2,5 L / 5 L

Blīvums: apm. 1 g/cm3

Saistviela: alkīda emulsija

Sastāvs: alkīda emulsija, ūdens, piedevas, metil-/benzil-izotiazolinons. Satur 0,9 % Propiconazols (Propiconazol), 0,3% IPBC, 0,1 % permetrīns.

Var izraisīt alerģisku reakciju. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

GOS: ES robežvērtība šim produktam (kat. A/c): 130 g/l (2010). Produkts satur maksimāli: 50 g/l GOS.

Uzglabāšana: Cieši noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Uzglabāšanas laiks – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

This entry was posted in Dufa produkti, Gruntēšanas līdzekļi, Koka virsmu apdarei. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.