Vollton- und Abtönfarbe

Vollton- und Abtönfarbe

Augstvērtīgas pilntoņu krāsas iekšdarbiem un ārdarbiem. 26 gatavie toņi.
Fasāžu un iekštelpu minerālo virsmu dekoratīvai noformēšanai, kā arī dispersijas krāsu un sintētisko apmetumu ietonēšanai. Visus krāsu toņus iespējams savstarpēji maisīt un izmantot koncentrētā veidā dažādu uzrakstu, zīmējumu krāsošanai.

Mazgāšanas noturība: 2. klase (EN ISO 11998,  5 – 20 mikroni pie 200 cikliem)

Patēriņš: apm. 1 x 6 m2/l. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

dufa_vollton_2020-01_web2020_300  

Pielietošana un īpašības: Fasāžu un iekštelpu minerālo virsmu dekoratīvai noformēšanai, kā arī dispersijas krāsu un sintētisko apmetumu ietonēšanai. Visus krāsu toņus iespējams savstarpēji maisīt un izmantot koncentrētā veidā dažādu uzrakstu, zīmējumu krāsošanai. Veido laika apstākļu noturīgu, ūdens tvaiku caurlaidīgu, gaismas noturīgu un nodilumizturīgu krāsojumu.

Pamatnes: Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas pamatnes, krītainus apmetumus gruntēt ar dziļumgrunti düfa Premium Tiefgrund LF vai düfa Premium Tiefgrund-konzentrat.

Uzklāšana: Vispirms iesakām uzklāt gruntējošo kārtu ar krāsu, kas atšķaidīta ar maks. 10% ūdens. Noslēdzošajā krāsojumā vēlams krāsu neatšķaidīt. Neiestrādāt temperatūrā, kas mazāka par +5°C.

Žūšana: Ja gaisa temperatūra ir +20оС un relatīvais mitrums 65%, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4 stundām.

Instrumentu tīrīšana: pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Tonēšana: Visus krāsu toņus iespējams savstarpēji maisīt.

Spīduma pakāpe: matēta.

Krāsa: 26 gatavie toņi + balta

Iepakojumi: 250ml / 750ml

Piezīme: Neuzklāt uz svaigām, cementu saturošām minerālām virsmām. Ar zvaigznīti apzīmētos toņus ārdarbos izmantot tikai koncentrētā veidā.

Uzglabāšana: Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 5 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

This entry was posted in Dispersijas krāsas fasādēm, Dispersijas krāsas iekšdarbiem, Dufa produkti. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.