Blitz-Zement

Blitz-Zement

Ātri cietējošs montāžas cements.
Paredzēts nesošo konstrukciju (konsoļu, enkuru, logu un durvju rāmju, margu u. c.) montāžai un virsmas labošanai. Betona un cementa grīdu un kāpņu labošanai iekšdarbos un ārdarbos.

Sacietē pēc 5 – 7 min. un ir slogojams pēc 15 min.

Īpašības: Paredzēts nesošo konstrukciju (konsoļu, enkuru, logu un durvju rāmju, margu u. c.) montāžai un virsmas labošanai. Betona un cementa grīdu un kāpņu labošanai iekšdarbos un ārdarbos. Sacietē pēc 5 – 7 min. un ir slogojams pēc 15 min.

Pamatnes: Pamatnei jābūt stingrai, sausai un tīrai. Stipri uzsūcošas pamatnes iepriekš nogruntēt ar dziļumgrunti düfa Premium Tiefgrund LF vai düfa Premium Tiefgrund-konzentrat.

Iestrāde: Notīrīt atlupušās daļas, montāžas vietas saslapināt ar ūdeni. 3 daļas Blitzzement samaisīt ar apm. 1 daļu tīra ūdens, līdz izveidojas plastiska java, nekavējoties iestrādāt. Zemākas temperatūras un auksts ūdens pagarina saistīšanās laiku, augstākas temperatūras un silts ūdens – saīsina. Blitzzement nemaisīt ar citiem produktiem. Cietēšanas laikā piestiprināmās daļas neizkustināt. Nepieļaut krāsaino metālu, piem., vara, alumīnija, cinka, tiešu saskari ar javu. Neiestrādāt uz ģipša un sasalušām pamatnēm.

Instrumentu tīrīšana: pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Krāsa: pelēka

Iepakojums: 1 kg

Uzglabāšana: Sausā vietā 12 mēnešus, skatīt marķējumu uz iepakojuma.

This entry was posted in Dufa produkti, Špakteles. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.